ЗАЯВКА

за закупуване на учебници и учебни помагала за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2024/2025 година,

и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници

на издателства "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД – ЛОНГМАН" и "САНПРО"

За да попълните заявката, моля изберете този линк: ЗАЯВКА