ЗАЯВКА

за закупуване на учебници и учебни помагала за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2021/2022 година,

за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за 3. и 7. клас за учебните 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години

и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за 2., 4., 5. и 6. клас за учебната 2021/2022 година

на издателства "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД - ЛОНГМАН" и "САНПРО"

За да попълните заявката, моля изберете този линк: ЗАЯВКА